Vil du være en del af et frivilligt fællesskab i DGI Huset Panteren, der samtidig gør en forskel i lokalsamfundet?   DGI Huset Panteren har en vision om at være en dynamo for udviklingen af Vordingborgs rige kultur- og idrætsliv og herigennem være med til at skabe fremgang i lokalsamfundet, Vordingborg Kommune og regionen. For at udvikle os til et førende oplevelsessted og lykkes med visionen er vi overbevist om, at der er behov for at skabe en større tilknytning og sammenspil mellem DGI Huset Panteren og de omfattede borgere. Vi har behov for input fra netop de borgere, der skal være en del af oplevelserne. Der skal være mulighed for indflydelse på Husets udvikling! Dette er hovedårsagen til at vi netop har udviklet et koncept for frivillighed, og vi herigennem ønsker at tilknytte frivillige til en lang række forskelligartede opgaver på og i forbindelse med DGI Huset. Vi mener, at  involvering af frivillige i DGI Huset Panteren kan skabe en trædesten – udover vores brugermøder –  mod mere indflydelse.
Det frivillige arbejde kan bestå af både daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver, men også hjælp til større og mindre arrangementer i DGI huset Panteren. Det er dog dig selv som frivillig, der styrer og bestemmer hvilke opgaver, du har tid og interesse i at bidrage til. 
I DGI Huset Panteren sætter vi pris på al den hjælp, vi overhovedet kan få. Al frivillig hjælp er med til at sikre DGI Husets fortsatte udvikling og dermed også, at der skabes et fælles samlingspunkt til gavn for forskellige institutioner og foreninger indenfor kultur, idræt, erhvervsliv og uddannelse i lokalsamfundet, Vordingborg Kommune og regionen.  

Så kom’ og vær med og bliv en del af denne udvikling og det dertilhørende fællesskab. 
Skriv en mail til mail@dgihusetpanteren.dk, hvor du fortæller lidt om dig selv – så vil vi kontakte dig og beskrive de opgaver, som følger med rollen som frivillig i huset.