Den 1. august 2019 bliver medlemsreglerne i DGI Huset Vordingborg opdateret.

Her kan du se de vigtigste ændringer, som træder i kraft den 1. august:

 

  • Opsigelsesvarsel ændres til at skulle ske senest d. 15 i måneden. Fx hvis man opsiger sit abonnement d. 13. august, så gælder det måneden ud og stopper til den 1. september. Opsiger man det d. 20. august, så kommer man stadig til at betale for september måned og abonnementet stopper d. 1. oktober. 
Det samme gør sig gældende, hvis man vil ændre sit abonnement fra fx svøm til kombi. Det skal også ske senest d. 15. i måneden, for at det virker fra d. 1. i næste måned.
  • Man opsiger/ændrer ved at henvende sig skriftligt på mail@dgihusetvordingborg.dk.

 

  • Muligheden for at sætte sit abonnement i bero bliver kun muligt for dem med årskort. Man kan gøre det i 2 til 6 uger.

 

  • Der indføres et gebyr på 50 kr., hvis man udebliver fra et hold. Dette er gjort for, at sørge for man afbooker sig inden holdstart, så folk på venteliste kan komme til.
  • Gebyret på 50 kr. gælder samtlige hold i DGI Huset – både på land og i vand.
  • Man bliver registreret ved, at bippe sit armbånd ind når man ankommer til DGI Huset. Gør man ikke det, så registrerer systemet at man er udeblevet og sætter automatisk gebyret på 50 kr. ind på medlemmets konto på hjemmesiden, som man så skal betale. Hvis systemet skulle være nede er det vigtigt, at man melder sin ankomst i receptionen.

 

  • Der skal være tilmeldt minimum 5 personer på et hold for at det bliver gennemført.

 

Hele det nye regelsæt kan læses ved at klikke her.