MEDLEMSREGLER GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2019

 

Har du et armbånd til DGI Huset Vordingborg uanset type af abonnement gælder følgende betingelser:

 

 1. MEDLEMSKABET
 • Hvert medlem får et medlemsnummer samt anvisning til oprettelse af adgangskode.
 • Bip dig ind med dit medlemsarmbånd HVER GANG du møder i DGI Huset Vordingborg og skal benytte en aktivitet.
 • Forældre skal oprette og betale medlemskabet for børn og unge under 18 år.
 • For at gå i Vandhuset alene skal man være fyldt 12 år, ellers ingen begrænsning.
 • Man skal være fyldt 12 år for at benytte fitnesslokalet. Er man mellem 12 og 15 år skal der være en voksen på 18 år eller over til stede.
 • Husk at rette dine stamoplysninger online eller ved henvendelse i receptionen, når der er ændring af navn, efternavn, adresse, telefonnummer eller e-mail. 

 

1.1 MEDLEMSARMBÅND

 • Der skal købes et medlemsarmbånd til kr. 50,00 i engangsbeløb, hvis du ønsker et medlemskab og vil benytte Vandhuset, holdtræninger eller fitnessfaciliteter.
 • Armbåndet kan låse skabe i hele huset – der kan kun låses et skab ad gangen.
 • OBS! Mister du dit armbånd skal det slettes med det samme – kontakt receptionen. Herefter skal der købes et nyt armbånd til kr. 50,00.
 • Armbåndet kodes med personoplysninger. Online har man mulighed for, at sætte penge ind på armbåndet til, at kunne købe varer i receptionen og caféen på det – 16-24 år max. 1.000 kr. og 25 år og opefter max. 2.000 kr.
 • Armbåndet bliver ikke refunderet ved opsigelse af medlemskab.

 

1.2 PBS-MEDLEMMER

 • Du skal selv tilmelde girokort til PBS.
 • Medlemskabet fortsætter automatisk, hvis du ikke selv opsiger aftalen.
 • Opsigelse skal ske skriftligt til mail@dgihusetvordingborg.dk.
 • OPSIGELSESVARSEL: Senest den 15. i måneden med virkning fra den 1. i den kommende måned.

 

1.3 ÆNDRING AF ABONNEMENT

 • Ændring/skift til et andet af vores abonnementer skal ske inden den 15. i måneden ved skriftlig henvendelse til mail@dgihusetvordingborg.dk. Herefter vil det nye abonnement være gældende fra den 1. i den kommende måned.

 

1.4 BERO

 • Dette er kun en mulighed for medlemmer med årsabonnement. Man kan sætte sit medlemskab i bero i to til seks uger og skal ske ved skriftlig henvendelse til mail@dgihusetvordingborg.dk. Det antal dage man sætter i bero vil blive lagt til i abonnementets afslutning.

 

1.5 KLIPPEKORT

 • 10-turskort er gældende i to år fra købsdato.
 • Man kan tage flere personer i samme kategori med ind på sit klippekort og man må gerne låne sit armbånd ud – dog kun hvis der er klippekort på. Gælder ikke ved måneds- og årskort – disse er personlige.

 

1.6 PRISER

 • Der henvises til seneste gældende prisliste på www.dgihusetvordingborg.dk.
 • PBS prisstigninger kan ændres med 60 dages varsel.
 • Eventuelle øvrige stigninger i priser kan ændres med otte dages varsel.

 

 1. ONLINE BOOKING
 • Ved oprettelse som medlem får du udleveret et medlemsnummer samt anvisning til oprettelse af adgangskode. Denne skal bruges for at kunne logge ind. Har du glemt koden, vil den kunne ændres ved at kontakte administrationen eller receptionen.

 

2.1 ANKOMSTREGISTRERING

 • Husk at ankomstregistrere dig med dit armbånd, hvis du skal deltage på et hold. Det gøres på touchskærmen ved trappen til første sal ved hovedindgangen.
 • Ved deltagelse på et AquaHold skal man kun ankomstregistrere sig ved indgangen til Vandhusets omklædning.
 • Ankomstregistrering kan tidligst ske tre timer før holdstart.
 • Skal du på to hold i træk ankomstregistrerer systemet dig automatisk på hold nr. to –
  såfremt begge hold starter indenfor et interval på tre timer fra ankomstregistreringen.
 • Hvis systemet er nede er det VIGTIGT, at man melder sin ankomst i receptionen.

 

2.2 Husk afbooking !!!

 • Husk at afbooke dig senest to timer før holdstart, hvis du bliver forhindret i at deltage. Ved for sent fremmøde eller udeblivelse fra holdet overgår din plads til en anden og du bliver opkrævet et gebyr på kr. 50,00, som automatisk registreres på dit medlemsskab. Ved afbooking efter to timer inden holdstart påføres et gebyr på kr. 30,00 til medlemskabet.

 

2.3 VENTELISTE

 • Du kan melde dig på venteliste til de forskellige hold, hvis de er fuldt bookede. Når du tilmelder dig, kan du vælge at få en sms, hvis der bliver en plads ledig. Husk at vælge hvornår du vil slettes fra ventelisten f.eks. 60 min, 120 min, 180 min. eller 480 min. inden holdstart. Står du på venteliste, kan du deltage på holdet, såfremt der er en ledig plads ved holdstart. Vi følger rækkefølgen på ventelisten.

 

2.4 AFLYSNING / ÆNDRING

 • Holdtræningen gennemføres ved minimum fem deltagere. Holdet vil blive aflyst, hvis der er færre end fem tilmeldte to timer før holdstart. En aflysning vil blive meldt ud på sms til de tilmeldte.
 • Der kan være perioder ved fx ferier og helligdage, hvor samtlige holdaktiviteter ikke tilbydes.
 • DGI Huset Vordingborg har ret til ændringer i tider, lokaler og udstyr.
 • DGI Huset Vordingborg tager forbehold for force majeure.

  

 1. ÅBNINGSTIDER
 • Hent en folder med åbningstider i receptionen eller på dgihusetvordingborg.dk.
 • DGI Huset Vordingborg kan med en varsling på 14 dage – uden kompensation – holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver.
 • DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne.

 

 1. EVENTS
 • DGI Huset Vordingborg tilbyder events og workshops i løbet af året. Følg med på www.dgihusetvordingborg.dk eller læs mere på infotavlerne i huset.
 • DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til at ændre planlagte holdtimer ved events, fx i forbindelse med stævner i huset.

 

 1. VÆRDIGENSTANDE
 • DGI Huset Vordingborg har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri, skader, m.m). Benyt skabene, som låses med det købte armbånd.
 • Glemte sager opbevares maksimalt i en måned, hvorefter det bliver bortskaffet.

 

 1. HELBREDSTILSTAND
 • Du er selv ansvarlig for, at dit helbred er til, at deltage i vores aktiviteter uden risiko. Ved tvivl råder vi dig til, at opsøge læge for et helbredstjek inden træning påbegyndes.
 • Al benyttelse af faciliteter i DGI Huset Vordingborg sker på eget ansvar.
 • DGI Huset Vordingborg er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

 

 1. ORDENSREGLER OG TRÆNINGSFORESKRIFTER
 • Medlemmer skal følge gældende ordensregler og de anvisninger, som meddeles skriftligt eller mundtligt af DGI Huset Vordingborgs personale.
 • Du bedes aflevere faciliteterne, som du gerne selv vil modtage dem.

 

 1. UDELUKKELSE AF MEDLEM
 • DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at
  afbryde medlemskabet. I så tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.
 • I grove tilfælde af brud på reglerne, fx udlån af sit medlemsarmbånd til en anden, sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.
 • Hvis et medlem ikke betaler medlemskabet rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra svømmehal/træning indtil betaling er modtaget.

 

 1. ANTIDOPING DANMARK
 • DGI Huset Vordingborg er medlem af Antidoping Danmark (ADD). Som medlem i DGI Huset Vordingborg kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra ADD.
 • Dette kan indebærer, at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader huset.
 • Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra DGI Huset Vordingborg samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

 

Med forbehold for ændringer.

August 2019