MEDLEMSREGLER OG ONLINE BOOKING

 

Fra 1. august 2019 gælder opdaterede medlemsregler. Disse kan læses ved at klikke her.

1. MEDLEMSKABET
Tak for din henvendelse omkring et medlemskab i DGI Huset Vordingborg.
• Hvert medlem får et medlemsnr. og en adgangskode.
• Log ind med dit medlemsarmbånd, hver gang du møder i DGI Huset Vordingborg.
• Husk at rette dine stamoplysninger online ved ændring af navn, efternavn, adresse, telefonnummer og gerne e-mail.

SPECIELT FOR PBS-MEDLEMMER
• Ved indmeldelse får du et medlemsarmbånd. Armbåndet koster kr. 50,-.
• Forældre skal betale og underskrive medlemskabet for børn og unge under 18 år.
• PBS-medlemskab er bindende i løbende måned, men kan omkostningsfrit opsiges.
• Aftalen fortsætter automatisk, hvis du ikke selv opsiger aftalen.
• Opsigelse skal ske skriftligt til DGI Huset Vordingborg evt. pr. e-mail.
• Opsigelsesvarsel: Løbende måned.

SPECIELT FOR KLIPPEKORT
• 10-turskort er gældende i 2 år fra købsdato.

2. PRISER
• Der henvises til seneste gældende prisliste på www.dgihusetvordingborg.dk
• PBS prisstigninger kan ændres med 60 dages varsel.
• Prisstigninger ved øvrige priser kan ændres med 8 dages varsel.

3. MEDLEMSARMBÅND
• Du skal købe et medlemsarmbånd, hvis du har et medlemskab og du vil benytte svømmehal, holdtræning eller fitnessfaciliteter.
• Med medlemsarmbånd kan du købe varer på kredit i reception og i sportscafé efter flg. regler:
18-24 årige = kr. 1.000.
25 år og derover = kr. 2.000.
• Du skal selv tilmelde girokort til PBS.
• OBS! Mister du dit armbånd skal det spærres med det samme – kontakt administrationen.

4. ÅBNINGSTIDER
• Hent en folder med åbningstider i receptionen eller på dgihusetvordingborg.dk.
• DGI Huset Vordingborg kan med en varsling på 14 dage – uden kompensation – holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver.
• DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne.

5. EVENTS
• DGI Huset Vordingborg tilbyder events og workshops i løbet af året. Følg med på www.dgihusetvordingborg.dk eller læs mere på infotavlerne i huset.
• DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til at ændre skemalagte timer ved events.

6. AFLYSNING/ÆNDRING
• Holdtræningen gennemføres ved min. 2 deltagere.
• Vi forbeholder os retten til at aflyse det, hvis der er færre tilmeldte.
• Der kan i lavsæson være perioder, hvor ikke samtlige holdaktiviteter tilbydes.
• DGI Huset Vordingborg har ret til ændringer i tider, lokaler og udstyr.
• DGI Huset Vordingborg tager forbehold for force majeure.

7. I BERO
Du har mulighed for at sætte dit PBSmedlemskab eller årskort i bero:
• Skal ske skriftlig til mail@dgihusetpanteren.dk
• Varighed mindst fire uger – maksimum otte uger. Dette kan gøres en gang årligt.
• Medlemskabet skal sættes i bero før evt. længerevarende sygdom.
• Det er gratis at sætte medlemskabet i bero. Medlemskabet sættes automatisk i gang igen efter aftalt slutdato.

8. VÆRDIGENSTANDE
• DGI Huset Vordingborg har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri, skader). Benyt skabene – medbring selv hængelås.

9. HELBREDSTILSTAND
• Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i DGI Huset Vordingborg. Vi råder dig til at opsøge din læge for et helbredstjek, inden træning påbegyndes.
• Al benyttelse af faciliteter i DGI Huset Vordingborg sker på eget ansvar.
• DGI Huset Vordingborg er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

10. TRIVSELSREGLER OG TRÆNINGSFORESKRIFTER
• Medlemmer skal følge gældende trivselsregler og de anvisninger, som meddeles skriftlig eller mundtligt af DGI Huset Vordingborgs personale.
• Du bedes aflevere faciliteterne, som du selv gerne vil modtage dem.

11. UDELUKKELSE AF MEDLEM
• DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at afbryde denne aftale. I så tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.
• I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlån af sit medlemskort til en anden, sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.
• Hvis et medlem/firma ikke betaler medlemskabet rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget.

ANTIDOPING DANMARK
• DGI Huset Vordingborg er medlem af Antidoping Danmark. Som medlem i DGI Huset Vordingborg kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD).
Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader centret.
Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra DGI Huset Vordingborg samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

12. ONLINE BOOKING
Kend dit medlemsnummer
Kend din adgangskode
Ved oprettelse som medlem, bliver du bedt om at vælge en adgangskode. Denne skal bruges for at kunne logge ind. Har du glemt koden vil den kunne ændres ved at kontakte administrationen.

Booking og mødetid
Mød venligst til tiden – ellers overgår din plads til en anden – se venteliste herunder.

Venteliste
Du kan melde dig på venteliste på de forskellige hold. Når du tilmelder dig kan du vælge at få en sms, hvis der bliver en plads ledig. Husk at vælge hvornår du vil slettes fra ventelisten f.eks. 60 min, 120 min, 180 min eller 480 min inden hold start. Står du på venteliste kan du deltage på holdet, såfremt der er en ledig plads ved holdstart. Vi følger rækkefølgen på ventelisten.

Husk afbooking
Husk at afbooke dig 2 timer før holdstart, hvis du bliver forhindret i at deltage. Der er ofte andre, der gerne vil have din plads!
Afbook også gerne indenfor de 2 timer før holdstart.

Ankomstregistrering
Husk at ankomstregistrere dig ved touch skærmen. Brug dit medlemsarmbånd, hvis du skal på hold eller i svømmehal eller motionscenter.
• Husker du ikke at ankomstregistrere dig hvis du skal på hold anser vi dig som udeblevet.
• Du kan tidligst ankomstregistrere dig tre timer før holdstart.
• Skal du på to hold i træk, ankomstregistrerer systemet dig automatisk på hold nr. to – såfremt begge hold starter indenfor et interval på 3 timer fra ankomstregistreringen.

Med forbehold for ændringer
24. april 2017

Hent som pdf (åbner i nyt vindue)

DGI Huset Vordingborg

Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Telefon 23 45 30 03
mail@dgihusetvordingborg.dk
CVR: 36714832

Vandhuset

DGI Huset Vordingborg
Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Telefon 23 45 16 62
egon.rasmussen@dgi.dk

DGI Huset Vordingborg – Parat - Plads - Power - Samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune.

DGI Huset Vordingborg – Parat - Plads - Power!

Samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune.