Ansvar, ordensregler m.m.

Svømmehallen
DGI Huset Panteren

Ansvar, ordensregler m.m.

Fordeling af haltid Vordingborgs kommunale svømmehaller stilles til rådighed for mange brugergrupper, herunder foreningslivet, handikap træning og idræt, kommunale og private skoler, institutioner, ældreidræt og offentlige badegæster. Inden fordelingen af træningstimer finder sted, fastsættes timerne til offentlig badning. Disse timer indgår ikke i fordelingen af træningstimer til folkeoplysende foreninger.
Læs mere..

Badesikkerhed Læs opslaget fra Rådet for Større Badesikkerhed om ophold i svømmehaller her

Svømmebaner ved Morgensvømning og Pensionistsvømning

For at imødekomme et ønske fra mange af vores gæster vil vi skabe mere struktur i bassinet og dermed gøre bedre plads for alle og give bedre muligheder for svømmere, som gerne vil kunne ”give den lidt gas”.
Det gør vi ved at udlægge 3 svømmebaner til de mere disciplinerede svømmere, og samtidig lade 1/2 bassin være for gæster, som svømmer lidt mere ”bredt”. (Bane 1 vil fortsat være reserveret for svømmeklubben mandag, onsdag og fredag morgen)
På svømmebanerne SKAL der svømmes således, at man altid holder til højre (som vist i Fig. 1) både frem og tilbage. Samtidig bedes alle forsøge at finde den rette bane, sådan at svømmehastigheden på den enkelte bane bliver så ensartet som muligt.
Det skulle gerne resultere i få overhalinger. Men skulle man opleve, at der er en bagved, som gerne vil overhale, kan man forsøge at give plads, eller stoppe op et øjeblik ved en af enderne og lade vedkommende svømme videre først.
Hastigheden på svømmebanerne er forsøgt illustreret i Fig. 2: Bane 1 = hurtig, bane 2 & 3 = langsom. (Når svømmeklubben er der, er bane 2 hurtig og bane 3 langsom) På de 3 baner som ikke er opdelt, gælder selvfølgelig stadig, at der svømmes med behørig hensyntagen til de øvrige gæster.

DGI Huset Vordingborg

Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Telefon 23 45 30 03
mail@dgihusetvordingborg.dk
CVR: 36714832

Vandhuset

DGI Huset Vordingborg
Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Telefon 23 45 16 62
egon.rasmussen@dgi.dk

DGI Huset Vordingborg – Parat - Plads - Power - Samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune.

DGI Huset Vordingborg – Parat - Plads - Power!

Samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune.