Vi havde næsten stillet pindemadder frem og åbnet flaskerne med champagne. Desværre må åbningsfesten d. 9. februar udskydes. Der mangler en ibrugtagningstilladelse. Vi havde en formodning om, at vi kunne få en midlertidig ibrugtagningstilladelse, så vi kunne komme i gang med at teste anlægget, men det er blevet afvist. Tilladelsen er en forudsætning for at kunne påbegynde en testperiode med udvalgte brugergrupper. Selv om tilladelsen er lige på trapperne, har OPS-selskabet sammen med DGI Husets bestyrelse og direktør valgt at udskyde indvielsen. Vi ønsker at åbne et hus, som vi har haft god tid til at lære at kende, så brugere og ansatte tilbydes en god oplevelse og sikker drift fra start. Vi åbner i stedet 1. marts. Vi er bestemt trætte af situationen, og vi beklager over for jer, der følger os på facebook, vi ved, I glæder jer til at tage Vandhuset i brug. Brugere af svømmehallen kan fortsat svømme i den gamle svømmehal, helt frem til Vandhuset åbner.
De nye priser træder først i kraft med vandhusets åbning.

Nedenstående er pressemeddelelsen fra Vordingborg kommune:

PRESSEMEDDELELSE
Den 16. januar 2018
Indvielse af Vandhus udskydes til den 1. marts.
Prøver og test af vandhusets tekniske installationer, prøvesvømning og husets drift generelt flytter indvielsen af det nye Vandhus i Vordingborg til 1. marts.

Indvielsen af Vordingborg kommunes nye Vandhus bliver forsinket et kort stykke tid endnu.

Efter at en af underentreprenørerne i OPS-samarbejdet gik konkurs, blev åbningen udskudt til den 6. februar i år. Her ventes Vandhuset fortsat overdraget som færdigbygget, og en ibrugtagningstilladelse forventes også at være på plads. Men inden der åbnes for at offentligheden kan benytte Vandhuset, skal der foretages en del prøver og gennemføres en række test af vandhusets tekniske installationer herunder også adgangskontrolsystemer og husets drift helt generelt. Dette vil først være muligt at gennemføre tilfredsstillende efter ibrugtagningstilladelsen er givet.

For at gennemføre testene så virkelighedstro som muligt, får forskellige brugergrupper mulighed for at benytte Vandhuset i testperioden efter en nøje tilrettelagt plan, som forventes at strække sig over det meste af februar måned.

Dermed står Vandhuset til at åbne for offentligheden torsdag den 1. marts.

”Det er beklageligt, at der kommer endnu en lille forsinkelse på Vandhuset, men vi ønsker først at åbne for publikum, når vi er sikker på, at det har en forsvarlig drift, og at sikkerheden er i orden. Det tror jeg, at alle vil kunne forstå,” siger borgmester Mikael Smed.

Den gamle svømmehal i Vordingborg vil på grund af den lille ekstra forsinkelse fortsat holde åbent frem mod åbningen af Vandhuset den 1. marts.

For uddybende information kontakt venligst:
Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, 21644080