af Betina Møgeltoft, Direktør DGI huset Panteren

Moensbank-Panter-aftale

Jeg boede i Århus, da DGI Huset Århus blev indviet i 2003. Jeg kom der til gymnastiktons med mine børn, vi lejede badmintonbaner og holdt generalforsamlinger i husets lokaler. Det var en helt ny og fleksibel måde at have adgang til lokaler, og jeg var vild med det.

I 2009 flyttede jeg til Aalborg, samme dag som DGI Huset Nordkraft havde åbent hus før indvielsen.Jeg blev straks bruger af huset, gik til gymnastik, til foredrag, i biografen, var til koncerter, bogmesse og modebørs. Som skoleleder lejede jeg lokaler og faciliteter i perioder, hvor vi havde flere højskoleelever, end vi selv havde lokaler til. Det var ikke uden stolthed, at jeg viste huset frem. Derfor har jeg med glæde taget imod udfordringen at stå i spidsen for udviklingen af DGI Huset Panteren i Vordingborg.

Jeg kender DGI Husenes DNA, og jeg ved hvilken grundfortælling, der navigeres efter. Inden, der blev lavet en aftale mellem DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og Vordingborg Kommune om at etablere et DGI Hus, var der mange gode visioner og ideer til udvikling. Der blev truffet et valg; Solbakkevej 42 bærer DGI´s logo, og det får naturligvis betydning for udviklingen af huset. Sådan er det med valg.

Jeg tror, at den seneste tids debat om DGI Huset Panteren bunder i en kombination af skuffede forventninger og utilstrækkelig viden om brandet for et DGI Hus. Der er trods alt tale om et nyt tiltag, og en helt ny type institution i kommunen. Hvis man ikke har været i et DGI Hus før, er det naturligvis svært at vide, hvad huset kan og vil. Mange borgere har ønsket et kulturhus eller teaterhus i bygningen, andre ønskede en stor idrætsarena. Jeg har stor forståelse for diversiteten i ønskerne.

Jeg stå dog klippefast og urokkeligt ved, at jeg er ansat til at igangsætte og drive DGI Huset Panteren med respekt for grundfortællingen, og jeg følger de fastsatte principper om fleksibilitet og multifunktionalitet.  Det gør jeg med en positiv indstilling, fordi principperne medvirker til at skabe succesfulde huse fuld af aktivitet til glæde for et stort antal borgere i de øvrige huse i DGI familien.

Et DGI Hus er altså en del af et fællesskab af DGI Huse med fælles idegrundlag, fælles målsætninger, fælles regnskabsfunktion, indkøbsmuligheder og træningskoncepter. Vi mødes i Foreningen af DGI Huse, hvor vi arbejder med fælles udviklingsprojekter og drøfter strategi. Selve missionen for et DGI Hus er at være et mødested for aktive mennesker. Sundhed, fællesskab og samfundssind er grundlæggende værdier, når der dyrkes idræt, holdes møde eller man deltager i arrangementer. Et DGI Hus ønsker at være en god og udviklende ramme for foreninger og andre brugere. Der er formuleret tre kerneopgaver for DGI Husene:

  • At være ramme for foreningers virksomhed.
  • At udbyde hverdagsmotion
  • At være et mødested.

Et DGI Hus skal naturligvis tilpasses lokale forhold, der er forskel på Århus og Vordingborg, på Åbybro og Vejle. Vi har formuleret grundfortællingen for DGI Huset Panteren. Den tager udgangspunkt i den fælles strategi for husene, men forholder sig til det lokale. Fortællingen kan i en forkortet udgave læses her.

DGI Huset Panteren står på fire ben; kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Vi er ramme for foreningers aktiviteter, og her mødes så forskellige aktiviteter som foto, yoga, Gravhundeklub, Streetspower, kampsport, Cancerforening, foreninger for udsatte og mange, mange flere. Herudover holdes der konferencer, messer og møder. Uddannelsesinstitutioner lejer lokaler eller køber forløb hos os. Vi holder sangaften, sommerskole for børn, har hverdagsmotion og d. 12. november præsenterer Den Jyske Opera forestillingen Askepot. Vi holder børnefødselsdage, konfirmationer, firmaarrangementer og foredrag. Jo mere, borgerne i kommunen, benytter huset, jo større er muligheden for, at huset opfylder missionen om et moderne mødested.

Det er ingen hemmelighed, at en målsætning for de kommende år er at øge besøgstallet i DGI Huset Panteren. Det kan blive en udfordring, med tanke på, at vi samtidig er byggeplads, under processen med etablering af vandhuset. Vi er en flok medarbejdere med stor tro på projektet og med et ønske om at skabe et succesfuldt hus, et hus som borgerne i lighed med de øvrige kommuner med DGI Huse tager til sig og ser som en gevinst. Det arbejder vi på hver dag.

Vi glæder os til at tage imod jer i DGI Huset Panteren.