Kære foreninger, aftenskoler, medlemmer, klubber kort sagt; alle brugere af DGI Huset!

Vores hus tager form; det vokser fysisk, og der kommer hele tiden nye brugere til.
Vi glædes over, at DGI Huset kommer flere og flere borgere til gode og arbejder for, at alle skal føle sig hjemme og give plads til hinanden.

Derfor vil I fremadrettet fortsat indbydes til fællesmøder og -arrangementer med det formål at skabe hyggelige og fællesskabsfremmende traditioner.
I september vil vi markere sæsonstart og inviterer derfor alle brugere af huset til socialt samvær og en bid mad.

Kom til “Grill og Gensyn,” torsdag d. 21. september 2017, kl. 16-20!
Konceptet er masser af dejlige grillede pølser med tilbehør og hygge ad libitum.
Vi krydser fingre for en lun septemberaften, men tag en trøje med for en sikkerheds skyld.

Vi håber, I alle vil støtte op om initiativet og møde talstærkt op.
Arrangementet er gratis for alle!

Bedste hilsner fra medarbejderne i DGI Huset