Kære brugere af huset.

Det årlige fælles brugergruppemøde for kultur, idræt, uddannelse og erhverv afholdes d. 24. oktober kl. 19.

Vi sender en dagsorden ud i næste uge.

I må som sædvanlig sende to repræsentanter fra hver forening, organisation, virksomhed og institution.