Månedsabonnementer og årskort

Købes enten via online booking (se topmenuen) eller ved fremmøde i Vandhusets reception.

Priser

* Abonnementet giver ikke adgang til Aqua-hold samt lukkede hold- og kursusforløb.

ÅRSKORT er bindende fra købsdato og tilbagebetaling er ikke mulig.

MÅNEDSABONNEMENTER er ikke bindende, men kræver aktiv udmelding fra medlemmet selv, da abonnementet opkræves fortløbende. Ønsker man fx kun en måneds abonnement kræver det, at man aktiv melder sig ud inden den 15. i måneden.

Alle abonnementer købes uden bindingsperiode og oprettelsesgebyr, men forudsætter køb af chiparmbånd. Dette koster 50,- og tages ikke retur. Chiparmbåndet kan dog overdrages og vederlagsfrit omkodes til anden bruger.

På alle abonnementer gives der 20% rabat til unge mellem 16 og 24 år samt pensionister. Ungdoms- og pensionistabonnementer kan kun købes ved personligt fremmøde i svømmehallen og ved fremvisning af ID eller pensionistkort.

Alt salg af PBS er med forfald til den 1. i en måned. Opsigelse eller ændring af abonnement skal ske skriftligt senest den 15. i måneden på e-mail til mail@dgihusetvordingborg.dk

 

Ved alle medlemskaber gælder:

1. Indmeldelse på PBS medlemskaber er gratis. Ved indmeldelse tilkøbes et chiparmbånd til 50,- kr.
2. Armbåndet kodes med personoplysninger. Der er mulighed for, at sætte penge ind på armbåndet online til, at kunne købe varer i receptionen og café – 16-24 år max. 1.000 kr. og 25 år og opefter max. 2.000 kr.
3. Mistes armbåndet skal det spærres med det samme af receptionen.
4. Opsigelse/ændring af abonnement skal ske senest den 15. i måneden via skriftlig henvendelse til mail@dgihusetvordingborg.dk og har virkning fra den 1. i den kommende måned.
5. Ved udeblivelse fra et hold uden afbooking senest to timer før holdstart opkræves et gebyr på kr. 50,-, som registreres automatisk på ens medlemskab. Ved afbooking efter to timer inden holdstart påføres et gebyr på kr. 30,- til ens medlemskab.
6. Kun medlemmer med årsabonnement kan sættes sit medlemskab i bero. Dette gøres gratis og bero-perioden skal minimum være to uger og maksimum seks uger. Medlemskab sættes automatisk igang, når den aftalte periode udløber.
7. Se regler for medlemskab ved at klikke her.

 

DGI Huset Vordingborg

Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Telefon 23 45 16 62
mail@dgihusetvordingborg.dk
CVR: 36714832

Vandhuset

DGI Huset Vordingborg
Solbakkevej 42-56
4760 Vordingborg
Telefon 23 45 16 62
egon.rasmussen@dgi.dk

DGI Huset Vordingborg – Parat - Plads - Power - Samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune.

DGI Huset Vordingborg – Parat - Plads - Power!

Samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune.